Sportska sekcija

Ronilački klub „Bosna“ kao prvenstveno sportski klub razvija sportsku stranu ronilačkih aktivnosti. U sekciju je uključen veliki broj članova kluba većinom mlađe populacije. Sekcija se bavi razvojem ronilačkih disciplina: plivanje perajama, brzinsko ronjenje, apnea statika i dinamika podvodna orijentacija podvodne vještine Trenažni proces se odvija na bazenu Otoka i treninzi su svaki dan u večernjim satima.Treniraju se tehnika plivanja i ronjenja bez peraja i sa perajima(monoperaje i dvije peraje). Klub je organizator Državnog prvenstva u Plivanju perajima i Brzinskom ronjenju

Ekološko-istraživačka sekcija

U sklopu Ronilačkog kluba Bosna djeluje i ekološko-istraživačka sekcija. Svjedoci smo sve većeg negativnog uticaja čovjeka na okolinu pa tako i na podmorje. Sve je više raznog otpada u morskim dubinama za koje je odgovoran isključivo čovjek. Neodgovoran odnos prema živom svijetu je jedan od osnovnih problema čovječanstva koji prijeti i samom opstanku čovjeka. Nekontrolisani izlov ribe i neodgovorno ponašanje prema živom svijetu podmorja dugoročno utiče na kvalitetu života na našoj planeti. Stoga je cilj ekološko-istraživačke sekcije podizanje svijesti o potrebi očuvanja okoliša sa posebnim osvrtom na život u vodi. Svi članovi ronilačkog kluba Bosna su se obavezali na odgovorno ponašanje prema svojoj okolini. Sekcija aktivno sudjeluje u raznim ekološko istraživačkim aktivnostima kako u vodama Bosne i Hercegovine tako i šire. Djelovanje sekcije je usmjereno na čišćenje zagađenih vodenih tokova, rijeka, jezera i močvara, kao i obalnog pojasa Neuma od solidnih polutanata, tj. krutog otpada (školjke automobila, auto gume, flaše, razne vrste plastičnih proizvoda itd.). Obavlja se monitoring i prezervacija flore i faune voda BiH. Sekcija učestvuje u javnim projektima podizanja svijesti stanovništva o važnosti ekološkog očuvanja jedinstvenih bioloških vodenih resursa kojima raspolaže BiH. Rad sekcije usmjeren je i ka povezivanju sa drugim srodnim naučnim institucijama radi afirmacije sporta i učešća u projektima očuvanja ekološkog kvaliteta i biodiverziteta voda Bosne i Hercegovine i na taj način unaprjeđujući kvalitet životne sredine. Aktivnosti sekcije se provode u saradnji sa nadležnim institucijama, nevladinim sektorom i srodnim Organizacijama: Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu, IPSA Instiitut, Prirodno-matematički fakultet, Kantonalno javno komunalno preduzeće RAD, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Zavod za vodoprivredu, Agencija za vodno područje rijeke Save Agencija za vodno područje Jadranskog mora Ekološko-istraživačka sekcija posjeduje vještine i znanje koje mogu unaprijediti životni okoliš svojim direktnim angažmanom u Eko akcijama tako i u podizanju svijesti svih slojeva stanovništva o potrebi odgovornog odnosa prema životnoj okolini sa posebnim osvrtom na živi svijet ispod površine vode.

Speleo sekcija

Speleo sekcija formirana je sa ciljem organizacije obuke zainteresovanih članova kluba za speleo ronilačke aktivnosti i organizovanje speleo ekspedicija. Pod tim tipom ronjenja podrazumijeva se ronjenje u vodom ispunjenim objektima, koje se po mjestu odvijanja dijeli na: Speleo ronjenje u morskim objektima Speleo ronjenje u kopnenim objektima Ovaj oblik ronjenja zahtijeva maksimalnu tehničku i organizacijsku pripremljenost. Svaki član prvo završava 'suhu' obuku gdje savladava osnove same speleologije. Poznavanje tih vještina je potrebno da bi ronilac uopšte mogao pristupiti mjestu ronjenja. Nakon završetka 'suhe' obuke član mora završiti ronilački kurs specijalizovan za speleo ronjenje, gdje se upoznaje sa svim specifičnostima ove vrste ronjenja i uči kako da se ponaša u tom ambijentu. Osposobljavanje za ovu vrstu aktivnosti se vrši postepeno, da bi se osiguralo da svaki budući speleo ronilac posjeduje neophodno znanje i vještinu za učestvovanje u ekspedicijama. Bogatstvo regiona terenima pogodnim za speleo ronilačke aktivnosti nudi mnoštvo prilika za rad budućim speleo roniocima.

Sekcija prve pomoći

Ronjenje je sport koji pored sve pripreme nosi određene opasnosti, a ronilački izleti i kampovi redovno se održavaju na udaljenim lokacijama i u različitim uvjetima, gdje pristup medicinskoj pomoći nije uvijek lako dostupan. Klub je stoga utvrdio da svi članovi moraju znati kako odgovoriti na sve situacije pod vodom i nad vodom te da moraju biti spremni da pruže adekvatnu pomoć sebi i drugima u slučaju nesreće. Cilj rada Sekcije prve pomoći je kontinuirano prenošenje znanja i vještina u oblastima spašavanja i pružanja prve pomoći čime se obezbjeđuju uvjeti za sigurno i uspješno ronjenje. Sekcija posvećuje znatne napore u kontinuiran rad na upoznavanju svih članova sa postupcima i procedurama spašavanja i pružanja prve pomoći. Svake godine organizuju se kursevi iz različitih oblasti prve pomoći i spašavanja. Učestvovanje u ovim predavanjima i vježbama je obavezno i besplatno za sve članove. U sklopu kurseva članovi stiću znanja i vještine iz sljedećih oblasti: Pregled povrijeđenih Postupci za spašavanje života Ronilačke bolesti i povrede Procedure spašavanja pod vodom i nad vodom Metode transporta u vodi i izvlačenje iz vode Pored tog edukativnog aspekta zadaci ove sekcije uključuju i održavanje opreme za pružanje prve pomoći, provjeru lokacija najbližih medicinskih ustanova i opcija transporta, te informiranje članova o istim kao i redovno informiranje o svim potrebnim sigurnosnim informacijama poput opcija osiguranja ili obavljanja ljekarskih pregleda. Sekcija služi kao podrška vođama ronjenja i instruktorima prilikom procjene spremnosti članova za zaron i pružanja prve pomoći u slučaju nesreća ili povreda. Sekcija prve pomoći blisko surađuje sa sekcijom spašavanja nad i pod vodom i edukacijskom sekcijom u cilju unaprjeđivanja znanja i sposobnosti svih članova kao i cjelokupnog rada kluba.

Tehničko ronjenje

Tehničko ronjenje je najzahtjevnija ronilačka aktivnost koja podrazumijeva ronjenja na velikim dubinama i zatvorenim prostorima, a udisni mediji su mješavine: trimix, heliox, nitrox i sl. Ronjenje se izvodi sa aparatima otvorenog i zatvorenog kruga. Tehničko ronjenje je područje koje zahtijeva visok nivo edukacije, iskustva, treninga, opremljenosti kao i praćenja najnovijih saznanja iz te oblasti. Kroz sekciju tehničkog ronjenja, klub polaže veliku pažnju razvoju najmodernijih tehnika ronjenja na velikim dubinama i zahtjevnim terenima. Moderna oprema kojom je klub opskrbljen omogućuje ronjenja na dubinama većim od 100 metara i adekvatnim aktivnostima na tim dubinama. Moderna i stalna edukacija je sastavni dio aktivnosti sekcije za dubinsko ronjenje. Razvoj tehničkog ronjenja je jedan od važnijih zadataka kluba, sa željom da se tim segmentom bavi veći broj kvalitetnih ronilaca u Bosni i Hercegovini. KATEGORIJE TEHNIČKOG RONJENJA: Deep air diver Advanced nitrox diver Normoxic trimix diver Technical diver Advanced nitrox instructor Trimix instructor

Podvodna fotografija

Ronioci, podvodni fotografi i članovi Sekcije podvodne fotografije Ronilačkog kluba Bosna, putem podvodne fotografije i videa, prezentiraju i promoviraju ronjenje i podvodni svijet ostatku neronilačke populacije, koja nikad nije imala priliku vidjeti nevjerovatni i fascinantni svijet dubina. Oni koji imaju tu privilegiju, ostanu očarani i zarobljeni potrebom da se svako malo vraćaju u dubine i uživaju u nevjerovatnoj dimenziji podmorja. Cilj nam je putem podvodne fotografije i videa prezentirati skriveni svijet dubina i lokalnom akcijom utjecati na globalno podizanje svijesti čovječanstva o očuvanju okeana, mora, rijeka i jezera. U organizaciji Sekcije podvodne fotografije RK Bosna u toku godine održavaju se takmičenja u podvodnoj fotografiji:

  • Međunarodno online takmičenje u podvodnoj fotografiji „Without Borders” Sarajevo
  • Međunarodni EKO Kup i Prvenstvo BiH u podvodnoj fotografiji
Svake godine članovi Sekcije podvodne fotografije izlažu svoje najbolje radove kroz godišnju izložbu podvodne fotografije, koja se tradicionalno postavlja u prostoru Olimpijskog bazena Otoka u Sarajevu. Članovi Sekcije aktivno učestvuju na splash in takmičenjima u regionu, kao i na online takmičenjima u podvodnoj fotografiji širom svijeta, uz zapažene rezultate. Sekcija podvodne fotografije zadužena je i za dokumentiranje i promoviranje svih aktivnosti u organizaciji Ronilačkog kluba Bosna (edukacija, stažna ronjenja, eko akcije, snimanje dokumentarnih filmova, prezentacije, izložbe...). Članom Sekcije podvodne fotografije postaje se sa minimalno R1 ronilačkom kategorijom, te položenim kursom osnova podvodne fotografije i održavanja opreme.

Tehnička sekcija

Razvoj ronjenja kao sportske, rekreativne a posebno kao sve popularnije turističke grane je nezamislivo bez tehnološkog razvoja. Primjena i edukacija o novim tehnološkim i naučnim dostignućima o ronjenju je primarni zadatak tehničke sekcije. Stoga je ova sekcija ima važnu ulogu u radu i razvoju Ronilačkog kluba Bosna sa posebnim naglaskom na uticaj sekcije na sigurnosni aspekt ronilačkih aktivnosti. Tehnička sekcija u sklopu svojih specifičnih aktivnosti usko sarađuje sa edukacijskom sekcijom u cilju edukacije članova kluba u rukovanju i pravilnom održavanju ronilačke opreme. Oblasti djelovanja tehničke sekcije su: praćenje i primjene tehnološkog razvoja vezanog za ronilačke aktivnosti nadgleda i ocjenjuje rad i funkcionisanje tehničke opreme u vlasništvu kluba unapređenje sigurnosti ronilačkih aktivnosti održavanje i popravka materijalno-tehničkih sredstava u vlasništvu Ronilačkog kluba Bosna popravka i održavanje lične opreme članova kluba kao i savjetodavne usluge vezane za održavanje opreme za ronjenje svih ronilaca sa kategorijom edukacija o pravilnoj upotrebi i načinu održavanja ronilačke opreme koordinira aktivnosti u cilju pravilnog funkcionisanja tehničkih sredstava tokom ronilačkih i aktivnosti propisivanje procedura pripreme, korištenja, skladištenja i pravilnog održavanja klubske opreme. Tehnička sekcija Ronilačkog kluba Bosna blisko sarađuje i koordinira svoje aktivnosti sa ostalim sekcijama u cilju podizanja kvalitete svakog pojedinačnog člana kluba. Sekcija je posvećena jednako svakom pojedincu kao i klubu kao zajednici. Ronioc koji posjeduje i primjenjuje znanje i vještine vezane za kvalitetno održavanje opreme može apsolutno uživati u ronjenju.

Spasilačka sekcija

Spašavanje je jedna od veoma bitnih oblasti koje su društveno korisne i nužne u svakoj zajednici. Razvoj segmenta spašavanja je potreba koju treba da razvijaju svi ronilački klubovi. Tu aktivnost treba da podrži i prati društvena zajednica. U klubu je oformljena jedinica spašavanja koja je usko povezana sa Sekcijom prve pomoći i Sekcijama tehničkog ronjenja i Speleo sekcijom. Sekcija spašavanja surađuje sa CZ općine Novo Sarajevo i očekuje se potpisivanje sporazuma sa CZ općine Novi Grad, CZ općine Ilidža i CZ Kantona Sarajevo. Čvrsti smo na stanovištu da segment spašavanja treba dići na izrazito visok nivo i ronilački klub „Bosna“ kroz svoju sekciju spašavanja se osposobljava da u svakom trenutku ima 5 ekipa za spašavanje spremnih za intervenciju.

Kontinuirano obrazovanje ronilačkog kadra je prioritetna aktivnost kluba. Odlukom uprave, Ronilački klub Bosna kao imperativ ima kontinuiranu edukaciju svih članova na nivou višem od propisanog. Ova odluka ima za cilj kvalitetniju obuku ronilaca kao i kompletno jačanje kapaciteta kluba za razne sadašnje i buduće izazove u dinamičnoj oblasti podvodnih aktivnosti. U prosjeku godišnje oko 40 ronilaca stekne nova znanja i vještine kao što su sticanje početne katogorije R1, sticanje viših i specijalističkih kategorija, nova znanja u oblasti podvodne fotografije, ronilačke tehnike i sl. Ostvarena je i saradnja sa specifičnim subjektima kao što su: SIPA, Vatrogasci, Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, Civilna zaštita Posebna pažnja i briga se void oko mladog naraštaja, tako da djeca od 14 godina uvježbavaju tehnike ronjenja i trenažnog procesa ronilačkih disciplina. Izazovi koje se postavljaju se ogledaju u edukaciji novih članova kao i praćenje i primjena novih trendova i tehnoloških inovacija u ronjenju u sklopu aktivnosti Ronilačkog kluba Bosna. Edukacijska sekcija blisko sarađuje i koordinira svoje aktivnosti sa ostalim sekcija u cilju što podizanja kvalitete svakog pojedinačnog člana kluba. Sekcija je posvećena jednako svakom pojedincu kao i klubu kao zajednici.