KURSEVI

Ako želite da unaprijedite svoje tehnike plivanja i ronjenja na dah, prijavite se na Kurs usavršavanja vještina i okretnosti u vodi.

Kurs se odvija na bazenu Otoka u večernjim terminima u trajanju od 5 termina ili 10 termina. Rad na tehnikama kraula, prsnog plivanja i posebeno ronjenja na dah

1.Kurs naprednog plivanja i ronjenja na dah

2.Kurs za ronilački kategoriju P1

ŽELITE ISTRAŽIVATI PRIRODNA BLAGA PODVODNOG SVIJETA? PRIJAVITE SE NA KURS ZA RONIOCA SA JEDNOM ZVIJEZDOM (P1) I POSTANITE RONILAC. Kurs se izvodi po metodologiji ronilačke asocijacije "CMAS". Uslovi za prijavu su minimalno 14 godina starosti, znanje plivanja i zdravstvena sposobnost. Kategorija P1 je početna kategorija za autonomno ronjenje (Scuba). Kurs traje oko tri mjeseca. Teoretska predavanja i teoretski ispit održavaju se u prostorijama Olimpijskom bazena Otoka, a praktične vježbe u bazenu. Završni praktični dio i polaganje se održava na nekoj od atraktivnih lokacija na Jadranskom moru. Nakon uspješno završenog kursa P1 ronilac je osposobljen za ronjenje u paru s roniocem iste kategorije (P1) do 10 metara dubine. U pratnji ronioca više kategorije (P2 i više) do 20 metara dubine.

3.Kurs za ronilačke kategorije P2

Kurs za kategoriju P2 po CMAS-u je napredni kurs gdje polaznici usavršavaju i unapređuju ranije stečene vještine i znanje Scuba ronjenja. Da bi postali ronilac sa dvije zvijezde (P2) neophodno je: da imate najmanje 16 godina položena kategorija P1 i najmanje 20 ostvarenih zarona od stjecanja kategorije P1 (min. 10 zarona preko 15 m dubine) Nakon završenog kursa i položenih ispita za P2 ronilac posjeduje znanja i vještine koje omogućavaju sigurnije ronjenje na većim dubinama. Dozvoljena dubina ronjenja je do 30 metara u paru s roniocem iste kategorije. Maksimalno dozvoljena dubina je do 40 metara u paru s roniocem više kategorije. Ovlašten je voditi i ronilački par kategorije (dva P1 ronioca) do njima dozvoljene maksimalne dubine od 20 metara. Koristeći nova saznanja i usavršavajući nove tehnike ronjenja, ronilac se osposobljava da roni duže i dublje. Zaroni su sve zahtjevniji i naravno interesantniji. Kurs traje oko 4 mjeseca i posebno je kreiran da ronioci koji ga završe mogu: besprijekorno obavljati ronilačke aktivnosti sa usavršenim ronilačkim tehnikama isplanirati zaron sa svim elementima koji su potrebi: potrošnja medija za disanje, dekompresioni režimi, sukcesivna ronjenja, ronjenje u jezerima na višim nadmorskim visinama i sl. biti sposobni da se potpuno brinu o održavanju i pripremi svoje i klupske opreme roniti na skoro svim interesantnim lokacijama obavljati ronilačke aktivnosti i u uslovima smanjene vidljivosti (plitke pećine,noćni zaroni…) roniti u brzoj i hladnoj vodi i efikasnije rješavati incidentne situacije pod vodom

4.Kurs za ronilačke kategorije P3 i P4

Ako ste već toliko napredovali da se već prepoznajete kao lider i spremni ste biti vođa ronilačke ekipe. Veoma odgovorna kategorija koja je vezana za dugotrajnu obuku, koja traje 8 mjeseci. Ronilac s tri zvezde (P3) (voditelj ronjenja) osoba je sa najmanje 18 godina starosne dobi;posjeduje položen ispit za voditelja čamca, položen ispit za pružanje prve pomoći (CPR) ili DAN Oxygen Provider, položena kategorija za P2, aktivnost u kategoriji P2 najmanje godinu dana i ostvareno najmanje 40 zarona od stjecanja P2 (min. 15 preko 30 m). Ronilac visokog ronilačkog znanja. Ovlašten je roniti do 40 metara dubine u pratnji ronioca svoje ili naprednije kategorije. Može voditi dva ronilacka para P1 do 20 metara dubine. Može voditi dva para P2 do 40 metara dubine. Sposoban je organizirati i voditi ronjenje. Ronilac demonstrator prilikom praktičnih vežbi na kursevima do kategorije P2. Kurs je posebno kreiran da osposobi nosioce kategorije P3 da mogu:

  • pripremiti i voditi ronilački kamp
  • rješavati sve probleme po pitanju fukcionisanja lične i klubske opreme
  • pratiti meteo situaciju i odlučivati o uslovnosti ronjenja
  • voditi ekipe ronilaca na lokacije koristiti se čamcem,brodom
  • određivati vođe i grupe ronilaca a i sam voditi grupu pod vodom
  • biti spososban procijenjivati o sposobnosti ronioca da ide pod vodu, preventivno djelovati, rješavati sve incidentne situacije pod i nad vodom
  • biti obučen za vođenje sve potrebne dokumentacije
  • asistirati instruktorima u vođenju obuke za ronilačke kategorije

INSTRUKTOR S DVIJE ZVIJEZDE (M2)Neophodna položena kategorija za M1 Instruktora sa jednom zvezdom. Neophodno praktično iskustvo za vreme posedovanja kvalifikacije Instruktora sa jednom zvijezdom. Iskusan instruktor sa jednom zvezdom koji poseduje znanje, veštinu i iskustvo kao uslov učenja ronilačkih grupa u učionici, bazenu i otvorenom moru kao i da asistira prilikom obuke Instruktora sa jednom zvezdom. Kvalifikovan je da obučava sve ronilačke kategorije i sve instruktorske kategorije ronioca na dah.INSTRUKTOR S TRI ZVIJEZDE (M3)

Neophodna položena kategorija za Instriktora M2 sa dvije zvezde. Mora posjedovati veliko stečeno iskustvo instruktaže za vreme posjedovanja kvalifikacije Instruktora sa dvije zvijezde, po mogućnosti uključujući iskustvo na regionalnom i nacionalnom nivou. Potpuno iskusni instruktor sa M2, koji je sposoban da školuje sve ronilačke i instruktorske kategorije, te da preduzme odgovornost za vođenje ronilačkih škola, centara i specijalizovanih ronilačkih kurseva i programa.

5.Kursevi za Instruktore ronjenjaINSTRUKTOR S JEDNOM ZVIJEZDOM (M1)

Neophodna položena kategorija za P3 ili P4. Ronilac sa P3 ili P4, koji poseduje osnovna znanja i tehnike ronilačke instruktaže i koji je osposobljen i u praktičnoj obuci, može polagati kurs za M1. Instructor M1 je kvalifikovan da vodi kompletan kurs za ronioce sa jednom zvijezdom.

6.Kursevi ronjenja sa mješavinama - Nitrox

Ukoliko želite da naučite nešto više o ronjenju sa povećanim procentom kiseonika, proširićete vaše znanje upisom na Nitrox kurs u Ronilačkom klubu Bosna. Nitrox predstavlja plinsku mješavinu zraka s povišenom koncentracijom kisika. Označava se sa EAN (Enriched air nitrox) ili Nitrox uz broj koji označava postotak kisika u smjesi. Ronjenje s Nitrox mješavinama uglavnom je vezano uz podvodne radove na manjim dubinama te tehničko ronjenje na velikim dubinama gdje se Nitrox mješavine koriste kao dekompresijski plin za manje dubine. Postoje standardne mješavine koje su u upotrebi u rekreativnom ronjenju i to su Nitrox 32 i Nitrox 36. Neke od prednosti Nitrox mješavina su: duže vrijeme dna bez ulaska u dekompresijski režim u slučaju korištenja Nitrox tablica i proračuna veća sigurnost od nastanka dekompresijske bolesti u slučaju korištenja tablica za zrak i kraći dekompresijski zastanci u odnosu na ronjenje sa zrakom. Na kursu za Nitrox znanje prenose iskusni instruktori. Teme koje se obrađuju su: Šta je Nitrox, koje su prednosti ronjenja sa mješavinama, izračunavanje maksimalne operativne dubine, izračunavanje najboljeg mogućeg miksa gasova, kao i mnogo drugih bitnih i interesantnih informacija potrebnih za bezbedno ronjenje.

7.Kursevi ronjenja sa mješavinama - Trimix (normoxic i hypoxic)

Kad postanete zaista iskusan ronilac koji roni i sa zrakom i sa Nitroxom, a želite roniti dublje, možete pohađati kurs Trimixa (otvoreni krug) u Ronilačkom klubu Bosna. Prvo kurs Trimix normoxic (60 m) a poslije kad steknete iskustva sa tom vrstom Trimix-a možete pohađati i kurs Trimix hypoxic (dublje od 60 m ). Što je to Trimix? Trimix je mješavina odnosno bolje rečeno kombinacija kisika, helija i dušika. Ideja Trimixa je umanjiti dušik sa helijem tako da možemo izbjeci manjkavosti pri disanju na visokim parcijalnim tlakovima dušika a i kisika... Zaštp koristiti Trimix? Zrak koji dišemo sadrži oko 20,9% kisika, 79,1 % dušika, 0,33% pasivnih plemenitih plinova. Sve je u najboljem redu dok ne počnemo disati taj zrak pod vodom.. Kako mi idemo dublje parcijalni tlakovi ovih plinova se povećavaju i počinju se pojavljivati razne komlikacije u ronjenju (pijanstvo dubina, dezorijentacija, glavobolje…). Ako dišemo Trimix, zbog udjela helija, problem toksičnog djelovanja kisika i dušika je anuliran ili umanjen Kurs za Trimix Znanje prenose iskusni instruktori. Pravljenja plana ronjenja, procedure ronjenja sa Trimixom, posebna oprema koja se koristi, način korištenja opreme, stage boce koje obavezno nosite, analiza i eventualna korekcija svih mješavina su neke od bitnih pojedinosti kursa Trimixa. Tehnike ronjenja sa Trimixom se detaljno uvježbavaju a posebno sigurnosne procedure. Sigurnosni element je najbitniji dio svih ronjenja a posebno Trimix ronjenja.

Kurs poslije kursa

Specifičnost i ono što čini naš klub jedinstvenim je „Kurs poslije kursa“. Šta je „Kurs poslije kursa“? To je intenzivni nastavak rada sa roniocima koji su položili neki od naših kurseva ronjenja, na daljem uvježbavanju stečenih znanja i vještina. Instruktori i vođe ronjenja ulažu maksimalne napore na poboljšanju kvaliteta ronjenja, te konstantno rade i korigiraju sve ronilačke aktivnosti članova Kluba. Ta aktivnost teče sve dok se ronilačke vještine i znanja ne dovedu na zavidan nivo.