Ronilački klub
Bosna

Dive to Live,
Live To Dive.

Iz života KlubaPogledajte ostale novosti iz života Kluba

ZanimljivostiPogledajte ostale zanimljivosti

RonjenjaPogledajte sve predstojeće aktivnosti

Plan aktivnostiPogledajte kompletan plan

Kurs naprednog plivanja i ronjenja na dah

Ako želite da unaprijedite svoje tehnike plivanja i ronjenja na dah, prijavite se na Kurs usavršavanja vještina i okretnosti u vodi. Kurs se odvija na bazenu Otoka u večernjim terminima u trajanju od 5 termina ili 10 termina. Rad na tehnikama kraula, prsnog plivanja i posebeno ronjenja na dah

Kurs za ronilačku kategoriju P1

Želite istraživati prirodna blaga podvodnog svijeta? Prijavite se na kurs za ronioca sa jednom zvijezdom (P1) i postanite ronilac. Kategorija P1 je početna kategorija za autonomno ronjenje (Scuba). Kurs traje oko tri mjeseca. Teoretska predavanja i teoretski ispit održavaju se u prostorijama Olimpijskom bazena Otoka, a praktične vježbe u bazenu. Završni praktični dio i polaganje se održava na nekoj od atraktivnih lokacija na Jadranskom moru.

Kurs za ronilačke kategorije P2

Kurs za kategoriju P2 po CMAS-u je napredni kurs gdje polaznici usavršavaju i unapređuju ranije stečene vještine i znanje Scuba ronjenja. Da bi postali ronilac sa dvije zvijezde (P2) neophodno je:

 • da imate najmanje 16 godina
 • položena kategorija P1 i
 • najmanje 20 ostvarenih zarona od stjecanja kategorije P1 (min. 10 zarona preko 15 m dubine)

Kurs za ronilačke kategorije P3 i P4

Ako ste već toliko napredovali da se već prepoznajete kao lider i spremni ste biti vođa ronilačke ekipe. Veoma odgovorna kategorija koja je vezana za dugotrajnu obuku, koja traje 8 mjeseci. Ronilac s tri zvezde (P3) (voditelj ronjenja) najmanje 18 godina starosne dobi, položen ispit za voditelja čamca, položen ispit za pružanje prve pomoći (CPR) ili DAN Oxygen Provider, položena kategorija za P2, aktivnost u kategoriji P2 najmanje godinu dana i ostvareno najmanje 40 zarona od stjecanja 2 (min. 15 preko 30 m).

Kursevi za Instruktore ronjenja

 • INSTRUKTOR S JEDNOM ZVEZDOM (M1)
 • INSTRUKTOR S DVIJE ZVEZDE (M2)
 • INSTRUKTOR S TRI ZVEZDE (M3)

Kursevi ronjenja sa mješavinama - NITROX

Ukoliko želite da naučite nešto više o ronjenju sa povećanim procentom kiseonika, proširićete vaše znanje upisom na NITROX kurs u Ronilačkom klubu Bosna. NITROX predstavlja plinsku mješavinu zraka s povišenom koncentracijom kisika. Označava se sa EAN (Enriched air nitrox) ili NITROX uz broj koji označava postotak kisika u smjesi.

Kurs poslije kursa

Specifičnost i ono što čini naš klub jedinstvenim je „Kurs poslije kursa“. Šta je „Kurs poslije kursa“? To je intenzivni nastavak rada sa roniocima koji su položili neki od naših kurseva ronjenja, na daljem uvježbavanju stečenih znanja i vještina. Instruktori i vođe ronjenja ulažu maksimalne napore na poboljšanju kvaliteta ronjenja, te konstantno rade i korigiraju sve ronilačke aktivnosti članova Kluba. Ta aktivnost teče sve dok se ronilačke vještine i znanja ne dovedu na zavidan nivo.

KAKO POSTATI ČLAN

Ako vas privlači podvodni svijet? Ako želite osjetiti drugu dimenziju kretanja, gledanja, slušanja, pa ako hoćete i razmišljanja? Ako želite osjetiti kako izgleda bestežinsko stanje? Ako želite sticati nova znanja iz oblasti primjenjene fizike, hemije i medicine? Ako želite vidjeti fascinantan podvodni svijet svojim očima? Volite druženje i želite aktivno učestvovati u klubskim aktivnostima? Ako je vaš odgovor na sva navedena pitanja pozitivan, a niste član Kluba, onda šta čekate? Idealan ste kandidat za člana Ronilačkog kluba Bosna. Osoba koja želi postati član/ica Kluba treba da se javi na objavljenje kontakte te da u neobaveznom razgovoru dobije detaljnije podatke o Klubu i klubskim aktivnostima. Ako je osoba poslije dobivanja detaljnijih informacija o Klubu voljna da se učlani, obavezna je:

 • popuniti, potpisati i dostaviti izjavu o odgovornosti i pristupnicu
 • dostaviti ljekarsko uvjerenje
 • uplatiti članarinu za tekući mjesec

Sve gore navedene dokumente i uplatnice dostaviti rukovodstvu Kluba. Ako već posjedujete neku ronilačku kategoriju doborodošli ste da se nastavite dalje baviti ronjenjem i da se usavršavate i educirate u toj aktivnosti, a ako nemate kategoriju, možete se obučiti na početnom ronilačkom kursu, koji je poznat po svom kvalitetu. Možete imati puno povjerenje u tim instruktora koja vodi Klub a bavi se ronjenjem preko 30 godina. Detaljnije o kursevima ronjenja možete pogledati ovdje. Svi polaznici ronilačkog kursa moraju dostaviti popunjen Upitnik za polaznike nastave ronjenja. Klub Vam pruža sljedeće mogućnosti:

 • Edukacije po posebnim klubskim cijenama;
 • Najpovoljnije cijene smještaja člana i uže porodice prilikom organizovanih ronilačkih kampova na atraktivnim destinacajama na Jadranskom moru;
 • Najpovoljnije cijene zarona u centrima sa kojima Klub ima saradnju;
 • Iznajmljivanja opreme po povoljnim uslovima;
 • Nabavka lične opreme za ronjenje po povoljnijim uslovima;
 • Stručno servisiranje opreme po povoljnijim uslovima;
 • Svakodnevno korištenje bazena u dole navedenim terminima i vježbanje tehnika kretanja u vodi (plivanje i ronjenje);
 • Obavezna i besplatna edukaciju iz Prve pomoći;

Članovi kluba su obavezni:

 • Jednom godišnje izvršiti specijalistički ljekarski pregled;
 • Redovno vršiti uplatu mjesečne članarine;
 • U skladu sa mogućnostima učestvovati u planiranim klubskim aktivnostima;
 • Odgovorno i kolegijalno se ponašati prema ostalim članovima Kluba;
 • Odgovorno i savjesno rukovati klubskom opremom i materijalno-tehničkim sredstvima;
 • Odgovorno se odnositi i poštovati živi svijet ispod površine vode;
 • Učestvovati u aktivnostima čišćenja bazena;
 • Biti dio ekipe i zajednički učestvovati u svim aktivnostima koje su vezane za ronjenje i oko ronjenja;
 • Voditi računa o bezbjednosti sebe i svojih kolega ronilaca kako pod vodom tako i nad vodom;
 • Poštivati pravila rada i aktivnosti Kluba.

Za sve dodatne informacije molimo vas kontaktirajte nas na:

 • sekretar@diving-bosna.com.ba
 • info@diving-bosna.com.ba
 • ili putem mobilnih telefona: + 387 61 14 79 93 i + 387 61 18 81 35.

Svi članovi mogu sudjelovanja u treninzima plivanja i ronjenja na dah na Olimpijskom bazenu Otoka u terminima:

 • Ponedeljak: 21:30-22:30
 • Utorak: 21:30-22:30
 • Srijeda: 21:30-22:30
 • Četvrtak: 21:30-22:30
 • Subota: 21:30-22:30

Također, svi članovi su pozvani sudjelovati na eko akcijama na kojima sudjelujemo kao Klub i na svim ronilačkim izletima u organizaciji Ronilačkog kluba Bosna.

Informacije o RK Bosna

Pogledajte detaljnije informacije o klubu.

Edukacijska sekcija

Kontinuirano obrazovanje ronilačkog kadra je prioritetna aktivnost kluba. Odlukom uprave, Ronilački klub Bosna kao imperativ ima kontinuiranu edukaciju svih članova na nivou višem od propisanog. Ova odluka ima za cilj kvalitetniju obuku ronilaca kao i kompletno jačanje kapaciteta kluba za razne sadašnje i buduće izazove u dinamičnoj oblasti podvodnih aktivnosti.

Tehnička sekcija

Razvoj ronjenja kao sportske, rekreativne a posebno kao sve popularnije turističke grane je nezamislivo bez tehnološkog razvoja. Primjena i edukacija o novim tehnološkim i naučnim dostignućima o ronjenju je primarni zadatak tehničke sekcije. Stoga je ova sekcija ima važnu ulogu u radu i razvoju Ronilačkog kluba Bosna sa posebnim naglaskom na uticaj sekcije na sigurnosni aspekt ronilačkih aktivnosti. Tehnička sekcija u sklopu svojih specifičnih aktivnosti usko sarađuje sa edukacijskom sekcijom u cilju edukacije članova kluba u rukovanju i pravilnom održavanju ronilačke opreme.

Ekološko-istraživačka sekcija

U sklopu Ronilačkog kluba Bosna djeluje i ekološko-istraživačka sekcija. Svjedoci smo sve većeg negativnog uticaja čovjeka na okolinu pa tako i na podmorje. Sve je više raznog otpada u morskim dubinama za koje je odgovoran isključivo čovjek. Neodgovoran odnos prema živom svijetu je jedan od osnovnih problema čovječanstva koji prijeti i samom opstanku čovjeka. Nekontrolisani izlov ribe i neodgovorno ponašanje prema živom svijetu podmorja dugoročno utiče na kvalitetu života na našoj planeti.

Sekcija prve pomoći

Ronjenje je sport koji pored sve pripreme nosi određene opasnosti, a ronilački izleti i kampovi redovno se održavaju na udaljenim lokacijama i u različitim uvjetima, gdje pristup medicinskoj pomoći nije uvijek lako dostupan. Klub je stoga utvrdio da svi članovi moraju znati kako odgovoriti na sve situacije pod vodom i nad vodom te da moraju biti spremni da pruže adekvatnu pomoć sebi i drugima u slučaju nesreće.

Tehničko ronjenje

Tehničko ronjenje je najzahtjevnija ronilačka aktivnost koja podrazumijeva ronjenja na velikim dubinama i zatvorenim prostorima, a udisni mediji su mješavine: trimix, heliox, nitrox i sl. Ronjenje se izvodi sa aparatima otvorenog i zatvorenog kruga. Tehničko ronjenje je područje koje zahtijeva visok nivo edukacije, iskustva, treninga, opremljenosti kao i praćenja najnovijih saznanja iz te oblasti.

Spasilačka sekcija

Spašavanje je jedna od veoma bitnih oblasti koje su društveno korisne i nužne u svakoj zajednici. Razvoj segmenta spašavanja je potreba koju treba da razvijaju svi ronilački klubovi. Tu aktivnost treba da podrži i prati društvena zajednica. U klubu je oformljena jedinica spašavanja koja je usko povezana sa Sekcijom prve pomoći i Sekcijama tehničkog ronjenja i Speleo sekcijom.

Sportska sekcija

Ronilački klub „Bosna“ kao prvenstveno sportski klub razvija sportsku stranu ronilačkih aktivnosti. U sekciju je uključen veliki broj članova kluba većinom mlađe populacije. Trenažni proces se odvija na bazenu Otoka i treninzi su svaki dan u večernjim satima.Treniraju se tehnika plivanja i ronjenja bez peraja i sa perajima(monoperaje i dvije peraje). Klub je organizator Državnog prvenstva u Plivanju perajima i Brzinskom ronjenju

Speleo sekcija

Speleo sekcija formirana je sa ciljem organizacije obuke zainteresovanih članova kluba za speleo ronilačke aktivnosti i organizovanje speleo ekspedicija. Pod tim tipom ronjenja podrazumijeva se ronjenje u vodom ispunjenim objektima, koje se po mjestu odvijanja dijeli na: •Speleo ronjenje u morskim objektima •Speleo ronjenje u kopnenim objektima

Podvodna fotografija

Ronioci, podvodni fotografi i članovi Sekcije podvodne fotografije Ronilačkog kluba Bosna, putem podvodne fotografije i videa, prezentiraju i promoviraju ronjenje i podvodni svijet ostatku neronilačke populacije, koja nikad nije imala priliku vidjeti nevjerovatni i fascinantni svijet dubina. Oni koji imaju tu privilegiju, ostanu očarani i zarobljeni potrebom da se svako malo vraćaju u dubine i uživaju u nevjerovatnoj dimenziji podmorja. Cilj nam je putem podvodne fotografije i videa prezentirati skriveni svijet dubina i lokalnom akcijom utjecati na globalno podizanje svijesti čovječanstva o očuvanju okeana, mora, rijeka i jezera.

Sponzori i partneriVizija

Ideja za ponovno pokretanje ronilačkog kluba u Sarajevu je nastala kao nastavak mnoštva trenutaka i iskustava do kojih smo došli tokom naših predivnih ronilačkih druženja. Kroz to vrijeme stvarala se želja, da na razne načine, ronjenje i podvodni svijet dočaramo i ostatku ne ronilačke populacije, koja nikad nije zavirila u nevjerovatni i fascinantni svijet dubina. Mi koji smo imali tu privilegiju, ostali smo očarani i zarobljeni potrebom da se svako malo vraćamo u dubine i uživamo u nevjerovatnoj dimenziji podmorja. Želja da budemo otvoreni za sve ronioce dobre volje je također nastala kao logičan slijed našeg klubskog načina života, bez granica, gdje su naše ruke širom ispružene sa sve one koji neopterečeno uživaju u ronjenju i podmorju, te koji iste takve misli i stavove propagiraju. Želimo da podijelimo ljepotu i iskustva sa osobama koje ne poznaju nikakve granice, osim granica sigurnosti i dubine, ljude koji su spremni nesebično pomoči da se ova naša ronilačka priča širi u svijet što dalje.

Uslovi korištenja

Ronilački klub Bosna omogućuje vam korištenje sadržaja pomenutog portala koje je podložno niže navedenim Uvjetima korištenja. Uvjeti korištenja primjenjuju se na sve sadržaje i usluge web stranice ronilačkog kluba Bosna. Korištenjem bilo kojeg dijela web stranice ronilačkog kluba Bosna te svih njenih dijelova (u nastavku Ronilački klub Bosna) smatra se da su korisnici upoznati s ovim uvjetima i svim rizicima koji nastaju iz korištenja ovog web resursa te prihvaćaju koristiti sadržaj isključivo za ličnu upotrebu i na vlastitu odgovornost.

AUTORSKA PRAVA
Ronilački klub Bosna polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, foto, vizualne, video i audio materijale). Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela web stranice, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava Ronilačkog kluba Bosna i podložno je tužbi.

PRAVO NA IZMJENE SADRŽAJA I USLUGA
Ronilački klub Bosna zadržava pravo promjene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja ili usluge na portalu bez obaveze prethodne najave.

LINKOVI NA DRUGE WEB STRANICE
Ronilački klub Bosna web resurs sastoji se od vlastitih sadržaja, sadržaja partnera i oglašivača, besplatnih sadržaja, te linkova na vanjske stranice. Sve sadržaje web stranice ronilačkog kluba Bosna koristite na vlastitu odgovornost i Ronilački klub Bosna ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem. Poslovni odnos između posjetitelja i oglašivača na i van web resursa ronilačkog kluba Bosna isključivo je stvar poslovnog dogovora posjetitelja i oglašivača. Ronilački klub Bosna ne snosi odgovornost ni za kakvu štetu nastalu oglašavanjem na svojim web resursima.
ZAŠTITA PRIVATNOSTI
Ronilački klub Bosna portal poštuje privatnost svojih korisnika i posjetitelja portala. Podatke iz procesa eventualne registracije, te ostale podatke o korisniku, Ronilački klub Bosna neće davati na uvid trećoj strani. Podaci o korisniku neće biti dostupni trećoj strani osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana zakonom. Podaci o korisnicima koji su dostupni putem društvenih mreža a koji se nalaze na portalu Ronilački klub Bosna su isključivo odgovornost svakog pojedinačnog korisnika koji nivo privatnosti sam reguliše na kanalu društvenih medija. Ronilački klub Bosna može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o korisnicima dobivene tokom korištenja portala (isključivo podaci o računalu i podaci o Internet provideru). Ove podatke Ronilački klub Bosna koristi kako bi imao informacije kojima bi poboljšao portal i njegove sadržaje dodatno usmjerio i prilagodio publici koja ga posjećuje.

OBAVEZE KORISNIKA
Korisnicima Ronilački klub Bosna portala, Twitter profila, Facebook stranice i YouTube kanala strogo je zabranjeno:

Za sve objavljene sadržaje pod pojedinim korisničkim imenom odgovoran je isključivo korisnik koji ga koristi. Ronilački klub Bosna zadržava pravo brisati komentare ili blokirati profil bez prethodne najave ili/i objašnjenja.

PRAVILA KOMENTIRANJA
Komentari objavljeni na Ronilački klub Bosna platformama (web portal, Twitter, Facebook i YouTube) ne odražavaju stav vlasnika i uredništva. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora također nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uvjeta i pravila komentiranja.

IZMJENE UVJETA KORIŠTENJA
Ronilački klub Bosna zadržava pravo izmjene ovih uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku te neće biti odgovorna za moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.


Upišite Vašu e-mail adresu na koji želite dobiti odgovor na upit

Upišite Vaše ime i prezime

Upišite vaš upit