05.02.2018

Novi kurs R1

Vis 2017.

Novi kurs za početničku ronilačku kategoriju - R1 počinje 20. februara na Olimpijskom bazenu Otoka u 19:30h, u sali za predavanja. 


Sastoji se od teoretskih predavanja i praktičnih vježbi u bazenu dva puta sedmično, a zatim se polaže na moru u mjesecu aprilu.