Skip Navigation LinksHome > O klubu > Klupske aktivnosti > Kursevi za Instruktore ronjenja

Kursevi za Instruktore ronjenja


INSTRUKTOR S JEDNOM ZVEZDOM (M1)

Neophodna položena kategorija za R3 ili R4.
Ronilac sa R3 ili R4, koji poseduje osnovna znanja i tehnike ronilačke instruktaže i koji je sposoban u praktičnoj obuci. On je kvalifikovan da vodi kompletan kurs za ronioce sa jednom zvezdom.

INSTRUKTOR S DVIJE ZVEZDE (M2)

Neophodna položena kategorija za M1 Instruktora sa jednom zvezdom. Neophodno praktično iskustvo za vreme posedovanja kvalifikacije Instruktora sa jednom zvijezdom.
Iskusan instruktor sa jednom zvezdom koji poseduje znanje, veštinu i iskustvo kao uslov učenja ronilačkih grupa u učionici, bazenu i otvorenom moru kao i da asistira prilikom obuke Instruktora sa jednom zvezdom.

Kvalifikovan je da obučava sve ronilačke kategorije i sve instruktorske kategorije ronioca na dah.

INSTRUKTOR S TRI ZVEZDE (M3)

Neophodna položena kategorija za Instriktora M2 sa dvije zvezde. Mora posjedovati veliko stečeno iskustvo instruktaže za vreme posjedovanja kvalifikacije Instruktora sa dvije zvijezde, po mogućnosti uključujući iskustvo na regionalnom i nacionalnom nivou.

Potpuno iskusni instruktor sa M2, koji je sposoban da školuje sve ronilačke i instruktorske kategorije, te da preduzme odgovornost za vođenje ronilačkih škola, centara i specijalizovanih ronilačkih kurseva i programa.

Ovde možete preuzeti opširniju CMAS kategorizaciju ronlaca u pdf formatu: