Skip Navigation LinksHome > O klubu > Klupske aktivnosti > Kursevi ronjenja sa mješavinama - NITROX

Kursevi ronjenja sa mješavinama - NITROX

IANTD EANx Diver Card

Ukoliko želite da naučite nešto više o ronjenju sa povećanim procentom kiseonika, proširićete vaše znanje upisom na NITROX kurs u Ronilačkom klubu Bosna. NITROX predstavlja plinsku mješavinu zraka s povišenom koncentracijom kisika. Označava se sa EAN (Enriched air nitrox) ili NITROX uz broj koji označava postotak kisika u smjesi.

Ronjenje s NITROX mješavinama uglavnom je vezano uz podvodne radove na manjim dubinama te tehničko ronjenje na velikim dubinama gdje se NITROX mješavine koriste kao dekompresijski plin za manje dubine.

Postoje standardne mješavine koje su u upotrebi u rekreativnom ronjenju i to su NITROX 32 i NITROX 36.
Neke od prednosti NITROX mješavina su:

  • duže vrijeme dna bez ulaska u dekompresijski režim u slučaju korištenja NITROX tablica i proračuna
  • veća sigurnost od nastanka dekompresijske bolesti u slučaju korištenja tablica za zrak i
  • kraći dekompresijski zastanci u odnosu na ronjenje sa zrakom.

Na kursu za NITROX znanje prenose iskusni instruktori. Teme koje se obrađuju su: Šta je Nitrox, koje su prednosti ronjenja sa mješavinama, izračunavanje maksimalne operativne dubine, izračunavanje najboljeg mogućeg miksa gasova, kao i mnogo drugih bitnih i interesantnih informacija potrebnih za bezbedno ronjenje.