Skip Navigation LinksHome > O klubu > Klupske aktivnosti > Kurs za ronilački kategoriju P2

Kurs za ronilački kategoriju P2

CMAS Brevet International **

Kurs za kategoriju P2 po CMAS-u je napredni kurs gdje polaznici usavršavaju i unapređuju ranije stečene vještine i znanje Scuba ronjenja. 

Da bi postali ronilac sa dvije zvijezde (P2) neophodno je:

 • da imate najmanje 16 godina
 • položena kategorija R1 i
 • najmanje 20 ostvarenih zarona od stjecanja kategorije P1 (min. 10 zarona preko 15 m dubine)

Nakon završenog kursa i položenih ispita za P2 ronilac posjeduje znanja i vještine koje omogućavaju sigurnije ronjenje na većim dubinama. Dozvoljena dubina ronjenja je do 30 metara u paru s roniocem iste kategorije. Maksimalno dozvoljena dubina je do 40 metara u paru s roniocem više kategorije. Ovlašten je voditi i ronilački par P1 kategorije (dva P1 ronioca) do njima dozvoljene maksimalne dubine od 20 metara.

Koristeći nova saznanja i usavršavajući nove tehnike ronjenja, ronilac se osposobljava da roni duže i dublje. Zaroni su sve zahtjevniji i naravno interesantniji. Kurs traje oko 4 mjeseca i posebno je kreiran da ronioci koji ga završe mogu:

 • besprijekorno obavljati ronilačke aktivnosti sa usavršenim ronilačkim tehnikama
 • isplanirati zaron sa svim elementima koji su potrebi: potrošnja medija za disanje, dekompresioni 
 • režimi, sukcesivna ronjenja, ronjenje u jezerima na višim nadmorskim visinama i sl.
 • biti sposobni da se potpuno brinu o održavanju i pripremi svoje i klupske opreme 
 • roniti na skoro svim interesantnim lokacijama
 • obavljati ronilačke aktivnosti i u uslovima smanjene vidljivosti (plitke pećine,noćni zaroni…)
 • roniti u brzoj i hladnoj vodi i
 • efikasnije rješavati incidentne situacije pod vodom