Skip Navigation LinksHome > Sekcije > Sekcija prve pomoći

Sekcija prve pomoći

Detalj sa kursa prve pomoći - ABC postupak s onesviještenom osobom

Ronjenje je sport koji pored sve pripreme nosi određene opasnosti, a ronilački izleti i kampovi redovno se održavaju na udaljenim lokacijama i u različitim uvjetima, gdje pristup medicinskoj pomoći nije uvijek lako dostupan. Klub je stoga utvrdio da svi članovi moraju znati kako odgovoriti na sve situacije pod vodom i nad vodom te da moraju biti spremni da pruže adekvatnu pomoć sebi i drugima u slučaju nesreće.

Cilj rada Sekcije prve pomoći je kontinuirano prenošenje znanja i vještina u oblastima spašavanja i pružanja prve pomoći čime se obezbjeđuju uvjeti za sigurno i uspješno ronjenje.

Sekcija posvećuje znatne napore u kontinuiran rad na upoznavanju svih članova sa postupcima i procedurama spašavanja i pružanja prve pomoći. Svake godine organizuju se kursevi iz različitih oblasti prve pomoći i spašavanja. Učestvovanje u ovim predavanjima i vježbama je obavezno i besplatno za sve članove.

U sklopu kurseva članovi stiću znanja i vještine iz sljedećih oblasti:

  • Pregled povrijeđenih
  • Postupci za spašavanje života
  • Ronilačke bolesti i povrede
  • Procedure spašavanja pod vodom i nad vodom
  • Metode transporta u vodi i izvlačenje iz vode

Pored tog edukativnog aspekta zadaci ove sekcije uključuju i održavanje opreme za pružanje prve pomoći, provjeru lokacija najbližih medicinskih ustanova i opcija transporta, te informiranje članova o istim kao i redovno informiranje o svim potrebnim sigurnosnim informacijama poput opcija osiguranja ili obavljanja ljekarskih pregleda.

Sekcija služi kao podrška vođama ronjenja i instruktorima prilikom procjene spremnosti članova za zaron i pružanja prve pomoći u slučaju nesreća ili povreda.

Sekcija prve pomoći blisko surađuje sa sekcijom spašavanja nad i pod vodom i edukacijskom sekcijom u cilju unaprjeđivanja znanja i sposobnosti svih članova kao i cjelokupnog rada kluba.