Skip Navigation LinksHome > Sekcije > Ekološko-istraživačka sekcija

Ekološko-istraživačka sekcija

Ronilački klub Bosna je aktivno učestvovao u ekološkoj akciji "Dubrovnik EKO 2012" (Foto: )

U sklopu Ronilačkog kluba Bosna djeluje i ekološko-istraživačka sekcija.

Svjedoci smo sve većeg negativnog uticaja čovjeka na okolinu pa tako i na podmorje. Sve je više raznog otpada u morskim dubinama za koje je odgovoran isključivo čovjek. Neodgovoran odnos prema živom svijetu je jedan od osnovnih problema čovječanstva koji prijeti i samom opstanku čovjeka. Nekontrolisani izlov ribe i neodgovorno ponašanje prema živom svijetu podmorja dugoročno utiče na kvalitetu života na našoj planeti.

Stoga je cilj ekološko-istraživačke sekcije podizanje svijesti o potrebi očuvanja okoliša sa posebnim osvrtom na život u vodi. Svi članovi ronilačkog kluba Bosna su se obavezali na odgovorno ponašanje prema svojoj okolini. Sekcija aktivno sudjeluje u raznim ekološko istraživačkim aktivnostima kako u vodama Bosne i Hercegovine tako i šire. Pogledajte video materijal o stanju neumskog akvatorija

Djelovanje sekcije je usmjereno na čišćenje zagađenih vodenih tokova, rijeka, jezera i močvara, kao i obalnog pojasa Neuma od solidnih polutanata, tj. krutog otpada (školjke automobila, auto gume, flaše, razne vrste plastičnih proizvoda itd.). Obavlja se monitoring i prezervacija flore i faune voda BiH. Sekcija učestvuje u javnim projektima podizanja svijesti stanovništva o važnosti ekološkog očuvanja jedinstvenih bioloških vodenih resursa kojima raspolaže BiH.

Rad sekcije usmjeren je i ka povezivanju sa drugim srodnim naučnim institucijama radi afirmacije sporta i učešća u projektima očuvanja ekološkog kvaliteta i biodiverziteta voda Bosne i Hercegovine i na taj načinunaprjeđujući kvalitet životne sredine.

Aktivnosti sekcije se provode u saradnji sa nadležnim institucijama, nevladinim sektorom i srodnim Organizacijama:

Ekološko-istraživačka sekcija posjeduje vještine i znanje koje mogu unaprijediti životni okoliš svojim direktnim angažmanom u Eko akcijama tako i u podizanju svijesti svih slojeva stanovništva o potrebi odgovornog odnosa prema životnoj okolini sa posebnim osvrtom na živi svijet ispod površine vode.