Skip Navigation LinksHome > O Ronjenju > Živi svijet podmorja

Živi svijet podmorja

Murina žutošarka, lat. Muraena helena Linnaeus (Adnan Drnda)

U morima žive raznoliki životinjski i biljni organizmi. Istraživači se još natječu u pronalasku novih biljnih i životinjskih vrsta koje žive u morima i okeanima. Posebno su interesantna otkrića o novim vrstama u dubokim vodama svjetskih okeana.

Razlikuju se dva velika životna staništa:

  • Pelagijal ili otvoreno more, u kojem živi plankton i nekton
  • Benta, područje uzobalja gdje živi bentos.

U planktonu žive sitne, mikroskopski vidljive alge koje nazivamo fitoplankton, a važne su jer su glavni proizvođači hrane, koji procesom fotosinteze stvaraju organske spojeve. U planktonu žive i zooplanktoni. Za ronioce ta su bića presitna da bi u njima uživali golim okom, ali su morski biolozi očarani raznovrsnošću oblika i tipova.

U nektonu se mogu susresti pravi plivači. U Jadranu žive gofovi, morski psi, srdelice, gavuni, tune te mnoge druge ribe koje cijelog života plivaju u slobodnoj vodi. Zapravo pri ronjenju može se uočiti da većina biljaka i životinja koje promatramo žive u bentalu, prizemnom sloju.

U Jadranu se taj sloj dijeli na tzv. četiri stepenice koje se nadovezuju jedna na drugu:

  • supralitoral ili zona prskanja valova,
  • mediolitoral ili pojas plime i oseke,
  • infralitoral odnosno zona rasprostranjenja algi i morskih cvjetnica i
  • cirkalitoral, najdublja stepenica.

Sa dubinom se broj biljnih vrsta smanjuje, a životinjskih povećava.

Za ronioce u Jadranu najzanimljiviji je infralitoral koji se proteže od dva pa do pedesetak metara dubine. Tu živi npr. voga ili Posidonia oceanica, morska cvjetnica koja je jedinstvena za Jadran i Mediteran. U plićem dijelu uobičajeni su morski ježinac Paracentrotus lividus ili Arbacia lixula. Vrlo su lijepe i alge iz porodice Corallinaceae, sa upečatljivom ružičastom ili crvenom bojom.

U zoni infralitorala živi i žuti koralj Leptopsamia pruvoti ili kameni koralj, a uz malo sreće i dobrog vodiča na većim dubinama može se uživati u jedinstvenoj boji crvenoga koralja Corallium rubrum. Brojne su vrste žarnjaka, puževa s kućicom ili bez nje, spužva, školjkaša, kao što su plemenita periska Pina nobillis ili puž bačvaš, pa tritonova truba, šljem i Petrovo uho.

Od riba u plićem dijelu uvijek se vide i jata crneja, ušata ili salpa, a gotovo na svakom ronjenju vide se i picevi, šparovi, fratri, škrpine, arbuni, pa i veće ribe kao što su ugori, murine i kirnje.

Naravno, tu je i mnogo malih i velikih rakova, tako da se jastog ili hlap vrlo često može susresti pri boravku u podmorju.

Najbolje je jednostavno uroniti u čudesno plavo prostranstvo mora i lično se uvjeriti u raznolikost i ljepotu živog svijeta.

Više ilustracija sa nazivima riba i drugih živih bića možete pogledati na ovom linku.