Skip Navigation LinksHome > Sekcije > Edukacijska sekcija

Edukacijska sekcija

Obuka i prezentacija miješanja gasova NITROX i TRIMIX

Kontinuirano obrazovanje ronilačkog kadra je prioritetna aktivnost kluba. Odlukom uprave, Ronilački klub Bosna kao imperativ ima kontinuiranu edukaciju svih članova na nivou višem od propisanog. Ova odluka ima za cilj kvalitetniju obuku ronilaca kao i kompletno jačanje kapaciteta kluba za razne sadašnje i buduće izazove u dinamičnoj oblasti podvodnih aktivnosti.

U prosjeku godišnje oko 40 ronilaca stekne nova znanja i vještine kao što su sticanje početne katogorije R1, sticanje viših i specijalističkih kategorija, nova znanja u oblasti podvodne fotografije, ronilačke tehnike i sl.

Ostvarena je i saradnja sa specifičnim subjektima kao što su:

Posebna pažnja se obrača na mladi naraštaj tako da djeca od 14 godina uvježbavaju tehnike ronjenja i trenažnog procesa ronilačkih disciplina.

Izazovi koje se postavljaju se ogledaju u edukaciji novih članova kao i praćenje i primjena novih trendova i tehnoloških inovacija u ronjenju u sklopu aktivnosti Ronilačkog kluba Bosna. 

Edukacijska sekcija blisko sarađuje i koordinira svoje aktivnosti sa ostalim sekcija u cilju što podizanja kvalitete svakog pojedinačnog člana kluba. Sekcija je posvećena jednako svakom pojedincu kao i klubu kao zajednici.